dse
04 آذر 1401 - 17:57

برد شیرین ایران کرمانی ها را به خیابان کشاند+تصاویر

برد شیرین ایران در برابر ولز در مسابقات جام جهانی فوتبال باعث شادمانی کرمانی ها شد و آنها را برای شادی به خیابان ها کشاند. برد شیرین ایران در برابر ولز در مسابقات جام جهانی فوتبال باعث شادمانی کرمانی ها شد و آنها را برای شادی به خیابان ها کشاند. برد شیرینجام جهانی فوتبالمردم رفسنجان نیز برای شادمانی به خیابان ها آمدند. باشگاه خبرنگاران جوانکرمانکرمان
شناسه خبر: 880234